Przejdź do treści

Płyty izolacyjne: ogniotrwałe, termoizolacyjne

Oferta

Płyty izolacyjne wytwarzane są metodą próżniową z wodnych zawiesin włókiem ogniotrwałych. Precyzyjnie dobrany układ spoiw, pozwala na zawarcie minimalnej ilości (nietoksycznych) części organicznych. Przy pierwszym wygrzewaniu, od ok. 250 °C są one odpędzane, a płyta staje się całkowicie bezzapachowa i wraca do koloru białego. Pod względem temperatury klasyfikacyjnej, produkujemy płyty w dwóch rodzajach: 1260 °C i 1430 °C.

Z troski o nasze produkty, zalecamy transport płyt izolacyjnych na paletach.

Charakterystyka:

 • doskonała jednorodność
 • dobra wytrzymałość mechaniczn
 • odporność na większość chemikaliów
 • doskonała stabilizacja objętości
 • niska gęstość pozorna
 • łatwa obróbka mechaniczna (cięcie, wiercenie, frezowanie)
 • stabilność w wysokich temperaturach
 • odporność na nagłe zmiany temperatury
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z płomieniem
 • niski współczynnik akumulacji ciepła

Zastosowanie:

 • wykładziny ścian, sklepień pieców
 • wyłożenia komór spalania w kotłach
 • wyłożenia bojlerów i podgrzewaczy wody
 • izolacja pieców topielnych i szklarskich
 • dylatacja, przesłony ogniowe
 • bariery cieplne ogólnego zastosowania
 • izolacja wózków pieców ceramicznych
 • wyłożenia podgrzewaczy
 • naprawa i modernizacja pieców starszego typu
 • izolacja kanałów, duktów
 • izolacja części roboczej ceramiki twardej np. cegieł ogniotrwałych
 • izolacja cieplna w różnych gałęziach przemysłu
Dane techniczne
PT-2 PT-3
Temperatura klasyfikacyjna 1260°C 1430°C
Gęstość 400 kg/m3 400 kg/m3
Krótkotrwała temperatura stosowania 1160°C 1350°C
Długotrwała temperatura stosowania 1320°C 1500°C
Skurczliwość liniowa max. 3% max. 3%
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) +0,15 +0,15
Przewodność cieplna (W/m*K):
 • 300°C
0,11 0,10
 • 600°C
0,14 1,13
 • 800°C
0,16 0,16
 • 900°C
0,19 0,19
Analiza chemiczna włókien:
 • Al2O3+ZrO2
min. 47% min. 52%
 • SiO2
max. 54% max. 46%
 • Fe2O3
max. 0,3% max. 0,2%
 • Na2O+K2O
max. 0,5% max. 0,5%
Dostępne wymiary płyt izolacyjnych
Lenght Widgth Height
1000 mm 1000 mm 50 mm
1000 mm 500 mm 50 mm
1000 mm 500 mm 40 mm
1000 mm 500 mm 30 mm
1000 mm 500 mm 20 mm
Zarządzaj plikami cookies