Producent materiałów ceramicznych

Płyty izolacyjne: ogniotrwałe, termoizolacyjne

Oferta

Płyty izolacyjne wytwarzane są metodą próżniową z wodnych zawiesin włókiem ogniotrwałych. Precyzyjnie dobrany układ spoiw, pozwala na zawarcie minimalnej ilości (nietoksycznych) części organicznych. Przy pierwszym wygrzewaniu, od ok. 250 °C są one odpędzane, a płyta staje się całkowicie bezzapachowa i wraca do koloru białego. Pod względem temperatury klasyfikacyjnej, produkujemy płyty w dwóch rodzajach: 1260 °C i 1430 °C.

Z troski o nasze produkty, zalecamy transport płyt izolacyjnych na paletach.

Charakterystyka:

 • doskonała jednorodność
 • dobra wytrzymałość mechaniczn
 • odporność na większość chemikaliów
 • doskonała stabilizacja objętości
 • niska gęstość pozorna
 • łatwa obróbka mechaniczna (cięcie, wiercenie, frezowanie)
 • stabilność w wysokich temperaturach
 • odporność na nagłe zmiany temperatury
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z płomieniem
 • niski współczynnik akumulacji ciepła

Zastosowanie:

 • wykładziny ścian, sklepień pieców
 • wyłożenia komór spalania w kotłach
 • wyłożenia bojlerów i podgrzewaczy wody
 • izolacja pieców topielnych i szklarskich
 • dylatacja, przesłony ogniowe
 • bariery cieplne ogólnego zastosowania
 • izolacja wózków pieców ceramicznych
 • wyłożenia podgrzewaczy
 • naprawa i modernizacja pieców starszego typu
 • izolacja kanałów, duktów
 • izolacja części roboczej ceramiki twardej np. cegieł ogniotrwałych
 • izolacja cieplna w różnych gałęziach przemysłu
Dane techniczne
 PT-2PT-3
Temperatura klasyfikacyjna1260°C1430°C
Gęstość400 kg/m3400 kg/m3
Krótkotrwała temperatura stosowania1160°C1350°C
Długotrwała temperatura stosowania1320°C1500°C
Skurczliwość liniowamax. 3%max. 3%
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2)+0,15+0,15
Przewodność cieplna (W/m*K):
 • 300°C
 • 0,110,10
 • 600°C
 • 0,141,13
 • 800°C
 • 0,160,16
 • 900°C
 • 0,190,19
  Analiza chemiczna włókien:
 • Al2O3+ZrO2
 • min. 47%min. 52%
 • SiO2
 • max. 54%max. 46%
 • Fe2O3
 • max. 0,3%max. 0,2%
 • Na2O+K2O
 • max. 0,5%max. 0,5%
  Dostępne wymiary płyt izolacyjnych
  LenghtWidgthHeight
  1000 mm1000 mm50 mm
  1000 mm500 mm50 mm
  1000 mm500 mm40 mm
  1000 mm500 mm30 mm
  1000 mm500 mm20 mm